تعرفه نظافت منزل

تعرفه نظافت منزل

تعرفه نظافت منزل به دو صورت تمام وقت و پاره وقت میباشد. نظافت منزل توسط خانم و نظافت منزل توسط نظافتچی آقا انجام میپذیرد

تعرفه نظافت منزل توسط نظافتچی آقا برای 8 ساعت : $ 600 تومان

تعرفه نظافت منزل توسط نظافتچی آقا برای 4 ساعت : $ 380 تومان

تعرفه نظافت منزل توسط نظافتچی خانم برای 8 ساعت : $ 700 تومان

تعرفه نظافت شرکت

تعرفه نظافت شرکت

تعرفه نظافت شرکت به دو صورت تمام وقت و پاره وقت میباشد. برای نظافت شرکت از نظافتچی آقا استفاده میشود

تعرفه نظافت شرکت توسط نظافتچی آقا برای 8 ساعت کاری : $ 600 تومان

تعرفه نظافت شرکت توسط نظافتچی آقا برای 4 ساعت کاری : $ 380 تومان

تعرفه پذیرایی از مجالس

تعرفه پذیرایی از مجالس

تعرفه پذیرایی از مجالس به صورت ساعتی میباشد و دارای کادری مجرب از نیروی خانم و آقا میباشد

تعرفه نظافت پذیرایی از مجالس برای 4 ساعت کاری : $ 450 تومان

هر ساعت اضافه کاری بعد از 4 ساعت : $ 100 تومان

تعرفه نظافت ساختمان

تعرفه نظافت ساختمان

تعرفه نظافت ساختمان و راه پله بر اساس تعداد طبقات , تعداد واحد , تعداد طبقات پارکینگ و دارا بودن پشت بام بستگی دارد و نیز از نظافتچی آقا استفاده میشود

پایه تعرفه نظافت راه پله توسط نظافتچی آقا برای 4 طبقه تک واحد : $ 380 تومان

اکنون با ما تماس بگیرید

تعرفه نظافت منزل

قیمت نظافت منزل

قیمت نظافتچی منزل

قیمت نظافت راه پله

قیمت خانه تکانی شب عید

تعرفه نظافت منزل توسط خانم

ارزان ترین قیمت نظافتچی

تعرفه نظافت منزل توسط اقا

تعرفه نظافتچی

قیمت نظافتچی

تعرفه نگهدارای از سالمند
قیمت نظافت
قیمت نظافتچی حرفه ای
تعرفه نظافت منزل تعرفه نظافت شرکت تعرفه پذیرایی از مجالس تعرفه نظافت ساختمان قیمت نظافت منزل قیمت نظافتچی منزل قیمت نظافت راه پله قیمت خانه تکانی شب عید تعرفه نظافت منزل توسط خانم ارزان ترین قیمت نظافتچی تعرفه نظافت منزل توسط اقا تعرفه نظافتچی قیمت نظافتچی تعرفه نگهدارای از سالمند قیمت نظافت قیمت نظافتچی حرفه ای